Tjänster

  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image

Våra tjänster är återvinning av järn och metall, tillhandahållning av kärl och containers, utrensning av lokaler och anläggningar samt att tillhandahålla transport av metallskrot.

Återvinning

Vi samlar in och återvinner alla former av järn- och metallskrot. Vi köper in järn- och metallskrot från både privatpersoner och företag. Metallskrot går att återvinna nästintill oändligt många gånger och är därför väldigt viktigt för metallåtervinning. Hos oss återvinner du metallskrot på ett miljöriktigt
sätt och får dessutom ersättning för det.

Kärl och containers

För att uppnå så effektiv sortering som möjligt så erbjuder vi kärl och containrar som vi anpassar efter era behov. Detta gäller både dig som privatperson och företag. Vi anpassar även transport, tömningsintervall och hantering utefter era behov.

Utrensning

Vi utför utrensning av järn- och metallskrot ur lokaler och anläggningar.

Transport

För transport av metallskrot samt olika kärl och containrar använder vi oss av lokala transportörer.

Translate »