Miljö

  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image

Vår policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö är grunden för vår verksamhet och som vi ständigt utvecklar och förbättrar.

Kvalitet

Mr Recycle AB skapar ett starkt förtroende hos sina kunder genom att samtliga medarbetare tar ansvar och bidrar med sin kompetens.

Vår målsättning är att leverera tjänster med hög kvalitet där våra kunders krav och önskemål står i fokus. Varje medarbetare har ett enskilt och tydligt ansvar i att kvalitetsarbetet följs och stärks. Vi förbättrar kvaliteten inom verksamheten genom att ständigt utvecklas.

Miljö

Mr Recycle AB bidrar till att minska miljöbelastningen genom att erbjuda tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle.

Vår målsättning är att följa samhällets och kundernas miljökrav. Vi utför vårt arbete på ett miljöriktigt och ansvarsfullt sätt. Vi verkar även för att våra samarbetspartners och leverantörer ska ta samma ansvar. Vi påverkar på så vis ständigt utvecklingen inom miljöområdet.

Arbetsmiljö

Mr Recycle AB strävar efter en positiv arbetsmiljö genom tydligt ledarskap, personligt ansvar och tydliga mål.

Goda resultat uppmärksammas och prioriteras. Medarbetarna ska ha de resurser och den kompetens som krävs för att kunna uppnå, upprätthålla och utveckla en god arbetsmiljö.

Translate »