Vi är en metallåtervinning som köper all metallskrot i Landskrona

Tjänster

Vi återvinner järn och metall, tillhandahåller kärl och containers, rensar ur lokaler och anläggningar samt tillhandahåller transport av metallskrot.

Material

Mr Recycle AB hanterar och återvinner allt järn- och metallavfall. Vi betalar i pris per kilo och ersättningen för metaller baseras på det aktuella dagspriset

Miljö

Vi bidrar till att minska miljöbelastningen genom att erbjuda tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle. Vår målsättning är att följa samhällets och kundernas miljökrav.

VARFÖR SKA DU ÅTERVINNA DIN METALL?

Återvinning av metaller är ett bra sätt att hushålla med naturresurser, skona miljön och spara på energi.

Ingen metall är för stor eller för liten för att lämnas till återvinning. Genom att sortera olika sorters metallavfall gör att det blir mycket lättare att återvinna det. Ju renare det är desto större möjlighet finns det att använda materialet på nytt.

Efter att vi köpt ditt metallskrot så sönderdelas det och separeras till ny metallråvara. Sen skickas det vidare till smältverk, gjuteri och stålverk där det smälts ner och blir till ny metallprodukt eller metallråvara. All metall kan återvinnas och den kan i princip återvinnas hur många gånger som helst.

Inte nog med att du genom metallåtervinning hushåller med naturresurserna, skonar miljön och spar på energin. Du tjänar även pengar på ditt metallskrot.

Vår policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö är grunden för vår verksamhet och som vi ständigt utvecklar och förbättrar.

Kvalitet

Mr Recycle AB skapar ett starkt förtroende hos sina kunder genom att samtliga medarbetare tar ansvar och bidrar med sin kompetens.


Vår målsättning är att leverera tjänster med hög kvalitet där våra kunders krav och önskemål står i fokus. Varje medarbetare har ett enskilt och tydligt ansvar i att kvalitetsarbetet följs och stärks. Vi förbättrar kvaliteten inom verksamheten genom att ständigt utvecklas.

Miljö

Mr Recycle AB bidrar till att minska miljöbelastningen genom att erbjuda tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle.

Vår målsättning är att följa samhällets och kundernas miljökrav. Vi utför vårt arbete på ett miljöriktigt och ansvarsfullt sätt. Vi verkar även för att våra samarbetspartners och leverantörer ska ta samma ansvar. Vi påverkar på så vis ständigt utvecklingen inom miljöområdet.

Arbetsmiljö

Mr Recycle AB strävar efter en positiv arbetsmiljö genom tydligt ledarskap, personligt ansvar och tydliga mål.

Goda resultat uppmärksammas och prioriteras. Medarbetarna ska ha de resurser och den kompetens som krävs för att kunna uppnå, upprätthålla och utveckla en god arbetsmiljö.

MATERIAL

Vi hanterar och återvinner allt järn- och metallavfall. Hos oss möter du personal som hjälper dig med att hantera ditt material och sortera det i rätt kärl och containrar. Vi betalar i pris per kilo och ersättningen för metaller baseras på det aktuella dagspriset som varierar beroende på marknadens tillgång och efterfrågan. Våra inköpspriser följer börsen på LME (London Metal Exchange).

TJÄNSTER

Våra tjänster är återvinning av järn och metall, tillhandahållning av kärl och containers, utrensning av lokaler och anläggningar samt att tillhandahålla transport av metallskrot.

Återvinning

Vi samlar in och återvinner alla former av järn- och metallskrot. Vi köper in järn- och metallskrot från både privatpersoner och företag. Metallskrot går att återvinna nästintill oändligt många gånger och är därför väldigt viktigt för metallåtervinning. Hos oss återvinner du metallskrot på ett miljöriktigt
sätt och får dessutom ersättning för det.

Kärl och containers

För att uppnå så effektiv sortering som möjligt så erbjuder vi kärl och containrar som vi anpassar efter era behov. Detta gäller både dig som privatperson och företag. Vi anpassar även transport, tömningsintervall och hantering utefter era behov.

Utrensning

Vi utför utrensning av järn- och metallskrot ur lokaler och anläggningar.

Transport

För transport av metallskrot samt olika kärl och containrar använder vi oss av våra egna Lastbilar samt kunniga chaufförer.

Besöka oss
Våra tjänster är återvinning av järn och metall, tillhanda hållning av kärl och containers, utrensning av lokaler och anläggningar samt att tillhandahålla transport av metallskrot.

Öppettider:
Måndag-fredag: 08:00-17:00
Lördag: 09:00-14:00 Söndag: Stängt

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå