Material

Tjänster

Vi återvinner järn och metall, tillhandahåller kärl och containers, rensar ur lokaler och anläggningar samt tillhandahåller transport av metallskrot.

Läs mer

Material

Material

Mr Recycle AB hanterar och återvinner allt järn- och metallavfall. Vi betalar i pris per kilo och ersättningen för metaller baseras på det aktuella dagspriset

Läs mer

Miljö

Miljö

Vi bidrar till att minska miljöbelastningen genom att erbjuda tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle. Vår målsättning är att följa samhällets och kundernas miljökrav.

Läs mer

Varför ska du återvinna din metall?

Återvinning av metaller är ett bra sätt att hushålla med naturresurser, skona miljön och spara på energi. Ingen metall är för stor eller för liten för att lämnas till återvinning. Genom att sortera olika sorters metallavfall gör att det blir mycket lättare att återvinna det. Ju renare det är desto större möjlighet finns det att […]

Read More

Translate »